Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník

„Co naši předkové uměli“

„Co naši předkové uměli“

Dne 18. 01. 2024 se na CKP12 Střední škole gastronomie, farmářství a služeb Jeseník konala soutěž pro žáky ZŠ Česká Ves, Vidnava a Javorník s názvem „Co naši předkové uměli“. Cílem soutěže bylo seznámit žáky s tradičními vyzkoušenými postupy vaření našich babiček – s kvalitními potravinami nezatíženými chemií. 

Žáci byli přivítání zástupkyní školy Mgr. Syptákovou.  Nejdříve byli poučeni o bezpečnosti. Poté se žáci rozdělili do tří skupin. Soutěžní disciplínou byly „Babiččiny jemné lívance“. Žáci se vrhli do práce pod vedením Bc. Ungermanna, vedoucího OV na Střední škole gastronomie, farmářství a služeb Jeseník. Ten žákům ukázal různé možnosti přípravy lívanců, poradil jim a názorně ukázal, s čím a jak servírovat lívance. Na žácích byl vidět zápal pro práci. Ve skupinách si rozdělili činnosti. Každá škola připravila jeden ukázkový talíř, který předložila před odbornou porotu ve složení PhDr. Silvie Pernicová – ředitelka Střední školy gastronomie, farmářství a služeb Jeseník, Bc. Luděk Ungermann – vedoucí odborného výcviku a Lenka Juránková, mistrová oboru CU. Porota měla složité rozhodování. Hodnotil se vzhled, chuť a způsob servírování. Po dlouhé rozpravě bylo uděleno první místo ZŠ Vidnava. 

Všichni žáci obdrželi malou věcnou cenu. Vítězný tým si odnesl sladkou odměnu.  


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL