Potravinářství a gastronomie

GASTROHRÁTKY Soutěž tříčlenných družstev žáků ZŠ

GASTROHRÁTKY Soutěž tříčlenných družstev žáků ZŠ

Pátek 24. 5. 2024 patřil na Základní škole Jana Železného tzv. Gastrohrátkám. Jde už o třetí ročník soutěže pro děti základních škol, jejímž cílem je mimo jiné přilákat žáky k učebním oborům.

A to zejména k oborům jako např. cukrář, číšník, kuchař, prodavač, výrobce kožedělného zboží a ošetřovatel. Akci pro žáky základních škol pořádá SOŠ Prostějov v rámci projektu IDZ. 

Za město Prostějov pozdravil soutěžící náměstek primátora Miloš Sklenka. 


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL