Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) připravilo k pilotnímu ověření dotazník DRFPOV_ZŠ_2

Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) připravilo k pilotnímu ověření dotazník DRFPOV_ZŠ_2

Dotazník rizikových faktorů předčasného odchodu ze vzdělávání je určen žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Jeho pravidelné využívání ve školách umožní včasný záchyt ohrožených žáků. Těmto dětem  bude možno poskytnout výraznější podporu při vyhledávání střední školy, přechodu na střední školu a také podporu v jejím dokončení. Cílem je zabránit tomu, aby se žák ihned po ukončení základní školy registroval na Úřadu práce. KCPPO je centrem pomoci pro získání kvalifikace pro budoucí povolání.

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL