Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba

Kroužek Juda a účelové sebeobrany

Kroužek Juda a účelové sebeobrany

Kroužek Juda a účelové sebeobrany pořádá paní Olga Chytrá, trenérka juda a učitelka SOŠ Hranice, š.p.o. pro žáky základních škol. Kroužek probíhá 2 x týdně v odpoledních hodinách.

Náplň kroužku je  zaměřena na výuku  a nácvik techniky pádů, základů juda,  aikida, základy systému sebeobrany Krav Maga  a dalších základních technik sebeobrany. Kromě technik sebeobrany v případě různých způsobů napadení jsou také úpolová cvičení.

Kroužek je mezi žáky základních škol velmi oblíben a je navštěvován v hojném počtu.


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL