VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3

Kroužky programování mikropočítače micro:bit

Kroužky programování mikropočítače micro:bit

I v letošním školním roce jsme umožnili šikovným žákům ze základních škol se zájmem o programování a elektrotechniku navštěvovat kroužky programování mikropočítače micro:bit, které pořádáme na naší škole.

V měsíci únoru, březnu a dubnu se tak uskutečnilo celkem 6 setkání ve čtyřech typech kroužků, kterých se zúčastnilo na 60 žáků základních škol.

Na závěr plánujeme uspořádat v měsíci květnu pro účastníky kroužku začátečníků online soutěž, ve které žáci změří své nabyté vědomosti.


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL