Krajské centrum kariérového poradenství

Návštěva kariérových poradců ZŠ okresu Přerov na Střední škole elektrotechnické

Návštěva kariérových  poradců ZŠ  okresu Přerov na Střední škole elektrotechnické

Dne 29.4.2024 8 kariérových poradců ZŠ z okresu Přerov mělo možnost navštívit Střední školu elektrotechnickou v Lipníku nad Bečvou a to konkrétně detašované pracoviště v Přerově, kde se nachází unikátní polygon pro odborný výcvik elektrikářů. Tato návštěva nám poskytla vzácný vhled do praktického výcviku žáků.


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL