Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Pilotní testování metodických materiálů Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) na Masarykově základní škole ve Velké Bystřici

Pilotní testování metodických materiálů Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) na Masarykově základní škole ve Velké Bystřici

V pondělí 13. května 2024 proběhlo na Základní škole ve Velké Bystřici pilotní testování metodických materiálů připravených Krajským centrem prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Cílem této akce bylo ověření platnosti nově vytvořených metod, které mají pomoci v prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávacího procesu.

Testování se zúčastnilo 15 žáků 9. ročníku, kteří nejprve vyplňovali dva dotazníky. První dotazník byl zaměřen na identifikaci rizikových faktorů předčasného odchodu ze vzdělávání (DRFPOV_ZŠ_2), zatímco druhý se týkal studijní spokojenosti (DSS_ZŠ). Výsledky těchto dotazníků poskytnou cenná data pro další vývoj a úpravu metodických materiálů.

Následovala výuková hodina s názvem "Reklamní agentura". V této části si žáci zvolili jeden obor z brožury podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a každá skupina si vybrala jeden z následujících oborů: zahradník, kominík, zedník a pekař. Každá skupina měla za úkol vytvořit reklamní plakát propagující vybraný obor a na závěr jej prezentovat před třídou.

Celé pilotní testování je klíčovou součástí snahy zlepšit metodické přístupy a podpořit studenty v jejich vzdělávací cestě. 

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL