Krajské centrum prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Pilotní testování metodických materiálů Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) na Základní škole a Mateřské škole Přemyslovice

Pilotní testování metodických materiálů Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) na Základní škole a Mateřské škole Přemyslovice

Ve středu 29. 5. navštívili metodici KCPPO Základní školu a Mateřskou školu Přemyslovice, aby pokračovali v testování metod vytvořených za účelem prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.


Celkem 7 žáků deváté třídy  vyplnilo dotazník DRFPOV-ZŠ, který se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů předčasného odchodu ze vzdělávání, a dále také dotazník studijní spokojenosti (DSS-ZŠ).

 

Oba dotazníky jsou anonymní, ale umožňují žákům vyplnit kontaktní údaje, pokud by pociťovali potřebu probrat tato témata s kompetentní osobu (výchovný poradce, školní psycholog).

 

Pilotní testování umožní případnou úpravu a vylepšení těchto metod pro lepší praktické využití v prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL