ICT

Platforma 4. dubna 2024

Platforma 4. dubna 2024

Náš metodický kabinet společně s metodickým kabinetem pro virtuální realitu zorganizoval dne 4. dubna 2024 platformu ke sdílení zkušeností z výuky IT předmětů z oblasti programování a moderních technologií. Na platformě vystoupil Mgr. Zdeněk Přikryl a podělil se o své zkušenosti s využitím vývojového prostředí Unity ve výuce programování a pro tvorbu dlouhodobějších projektů. Představil zkušenosti s metodickým postupem výuky a zkušenosti z využíváním rozsáhlého e-learningu k Unity (výhody/nevýhody).  Kabinet virtuální reality se podělil o své zkušenosti s prostředím Unity pro tvorbu virtuálního 3D prostoru a představil nám ukázkové projekty z výuky. Za KMK VR vystoupili Mgr. Radoslav Niče a Lukáš Vyjídáček.

Obrázek 2: Hra pro VR – Bowling (prezentuje Lukáš Vyjídáček)

Z celé akce probíhalo vysílání z našeho TV studia, které zajistil Mgr. Roman Fiala se svým kroužkem streamování.

Obrázek 3: Streamování z TV studia

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL