Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Projektové dny v květnu na SŠLCH Olomouc

Projektové dny v květnu na SŠLCH Olomouc

V květnu jsme na naší škole pokračovali v projektových dnech. 7.5. dostali příležitost se zúčastnit hned 2 různých „balíčků“ aktivit žáci ze 3 tříd 8. ročníku ZŠ Demlova Olomouc. 

Aktivity byly zaměřeny na poznávání separačních metod, především destilaci, extrakci a chromatatografii. Pod vedením vyučujících si sestavili aparatury pro diferenciální destilaci a extrakci dle Soxhleta, s využitím chromatografických metod rozdělili rostlinná barviva v extraktu z kopřiv i barviva obsažená ve fixech. Zaujaly je i srážecí reakce na kapkovací destičce, kde si vyzkoušeli důkazy kationtů a aniontů. K identifikaci rostlinných barviv využili UV lampu, kterou na závěr s velkým zaujetím použili i k identifikaci bezpečnostních prvků na bankovkách a jízdenkách. I když to byla jejich první návštěva v chemických laboratořích, obě skupiny žáků pracovali s nadšením, projevili se jako šikovní adepti na zvládaní chemických tajů a zasloužili si pochvalu za soustředěnou pečlivou práci.

V květnu uvítáme ještě žáky dvou dalších základních škol. 

D. Hradilová


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL