Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

RC APA, rozvoj pohybové gramotnosti na Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3

RC APA, rozvoj pohybové gramotnosti na Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3

06.05.2024 na Střední pedagogické škole (SPgŠ), Přerov, Denisova 3 proběhl další ze série plánovaných seminářů prakticky zaměřených, který se věnoval „Základům rozvoje pohybové gramotnosti dětí předškolního společného vzdělávání“. Pedagogičtí pracovníci v předškolním společném vzdělávání, jsou po rodině první institucí, která systematicky s dětmi pracuje a cílem jejich snažení je připravit děti na přechod do Základního vzdělávacího procesu a následné lepší uplatnitelnosti na trhu práce. 

Na semináři lektor PhDr., Mgr. Martin Lajza, Odborný garant RC APA v projektu Implementace dlouhodobého záměru Olomouckého kraje seznámil žáky druhého ročníku SPgŠ se základy rozvoje pohybové gramotnosti dětí, s indikacemi a kontraindikacemi pohybových aktivit a modifikacemi dle jejich schopností. 

Seminář proběhl v příjemné tvůrčí atmosféře, žáci si veškeré prezentované aktivity vyzkoušeli a vhodně doplňovali výklad lektora svými dotazy a dosavadními poznatky. Akce se zúčastnilo 73 žáků II. ročníku SPgŠ Přerov.

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL