Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

Rozvoj pohybové gramotnosti na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

Rozvoj pohybové gramotnosti na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

03.06. a 04.06.2024 na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, proběhly semináře KA03.3 RC APA v projektu IDZOK. Lektor odborný garant RC APA, PhDr. Martin Lajza, se věnoval problematice „základního rozvoje pohybové gramotnosti“, práci při ovládání vlastního těla a koordinaci tělesných segmentů formou specifických cvičení a hry. Pohybové aktivity byly prezentovány i formou modifikací vhodných pro žáky s různým oslabením a lektor upozornil na možné kontraindikace vzhledem ke schopnostem daných žáků. Veškerá cvičení si účastníci vyzkoušeli, žáci měli možnost si vyzkoušet něco pro ně „nového - jiného“.

Pohybové aktivity jsou nedílným prvkem socializace a zdravého životního stylu.

Semináře proběhly v příjemné tvůrčí atmosféře a zúčastnili se jich 1 pedagogický pracovník a 31 žáků školy.


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL