Krajský metodický kabinet strojírenské mechaniky

Seminář Robotizace svařování

Seminář Robotizace svařování

Cíle aktivity: Seznámit se s použitím kolaborativního robota pro svařování elektrickým obloukem

  • Motivující způsob výuky
  • Rozšíření poznatků o ovládání kolaborativního robota


Seznámení se zařízením - kolaborativní robot  DOOSAN, typ M 1013: Zařízení má dosah 10 300 mm, nosnost 10 kg, hmotnost 10 kg, je vybaveno řídícím systémem Python.


Ukázka provedení koutového svaru shora a obvodového svaru na trubce elektrickým obloukem.

Ukázka programu, postup při programování.

Metodika výuky programování robota – nejobtížnější a nejzdlouhavější část procesu.

Metodika práce se žáky při osvojování robotizace.

Manipulace s výkonnou rukou robota pomocí počítače.

Zhotovené svary robotem
Vzhledem k naléhavosti vzdělávání žáků středních odborných škol v problematice robotizace průmyslových procesů byl seminář velmi prospěšný a kladně hodnocený.


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL