Elektrotechniky

Stáž SIEMENS, S.R.O.

Stáž SIEMENS, S.R.O.

Během stáže jsme byli seznámeni s velmi zajímavou historií, strukturou firmy, pozicí na trhu a vyráběným portfoliem elektromotorů. Dále byla představena konstrukce současných motorů vyráběných firmou. Hlavní část se týkala samotné výroby. Mohli jsme si prohlédnout jednotlivé výrobní kroky od nuly včetně výroby magnetických obvodů, motání vinutí rotoru i statoru, sestavení výsledného výrobku a jeho kontrolu a expedici. Zajímavý byl způsob organizace výroby, ve kterém se odráží snaha o maximální zefektivnění výroby. Dále tlak na snižování ceny kvůli konkurenci. Do procesu výroby se postupně zavádí automatizace. | když některé výrobní kroky je kvůli složitosti obtížné zautomatizovat. To se týká především větších menších sérií. Na stáži jsme získali představu o tom, jak náročné je vyrobit elektromotor od nuly, jaké technologie se aktuálně v praxi používají a jaký je stav automatizace výrobních procesů. 

Nové poznatky získané na stáži lze využít v několika předmětech. V předmětu Základy elektrotechniky v kapitole Elektromagnetická indukce jako příklad konkrétní konstrukce stroje, jehož funkce je založena na elektromagnetické konstrukci. Dále v předmětu Elektrické stroje a přístroje, také v předmětu Elektronika v kapitole Pasivní obvodové součástky — cívky jako ukázka zvláštní konstrukce vinutí a problémů spojených s jeho výrobou. A v neposlední řadě v předmětu Automatizace.

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL