Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

Upolové hry a cvičení na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci

Upolové hry a cvičení na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci

Seminář KA03.3 RC APA IDZOK pro PP a žáky SŠ, SOU … se věnoval upolovým hrám a cvičením, jejich modifikacím dle schopností účastníků, žáků. 

Akce proběhla 14.05.2024 na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc, v příjemné pracovní atmosféře, všichni zúčastnění se aktivně zapojili, hru si vyzkoušeli a užili.

Lektor na akci PhDr. Martin Lajza, Odborný garant RC APA IDZOK se zaměřil na modifikace upolových her a cvičení, jejich využití ve školních i mimoškolních pohybových aktivitách.

Aktivně se zapojili 3 „tělocvikáři“ a 47 žáků školy.

Upolová cvičení a hry jsou nedílnou součástí rozvoje pohybové gramotnosti dětí, žáků …, jejich aplikace ve školních i mimoškolních pohybových aktivitách je velmi důležitým prvkem socializace, prostorové orientace a taktického myšlení, kondičního rozvoje prvkem zdravého životního stylu. 


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL