Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

Upolové hry a cvičení, základy Juda na „emku“ SPŠ Jeseník

Upolové hry a cvičení, základy Juda na „emku“ SPŠ Jeseník

Seminář KA03.3 RC APA IDZOK pro PP a žáky SŠ, SOU … se věnoval upolovým hrám a cvičením, základům Juda, jejich modifikacím dle schopností účastníků, žáků. 

Akce proběhla 28.05.2024 na „emku“ SPŠ Jeseník, v příjemné pracovní atmosféře, všichni zúčastnění se aktivně zapojili, vše si vyzkoušeli a užili.

Lektor na akci Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D. Regionální konzultant RC APA IDZOK se zaměřil na základy upolových her a cvičení, jejich využití ve školních i mimoškolních pohybových aktivitách. Účastníky seznámil se základy Juda (upolového olympijského i paralympijského sportu).

Aktivně se zapojili 2 „tělocvikáři“ a 45 žáků školy.

Upolová cvičení a hry jsou nedílnou součástí rozvoje pohybové gramotnosti dětí, žáků …, jejich aplikace ve školních i mimoškolních pohybových aktivitách je velmi důležitým prvkem socializace, prostorové orientace a taktického myšlení, kondičního rozvoje prvkem zdravého životního stylu. 


Za RC APA IDZOK

Odborný garant APA


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL