Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79

Workshop - 29. 1. 2024 - „Řemeslo má svobodu a respekt“

Workshop -  29. 1. 2024 - „Řemeslo má svobodu a respekt“

Dne 29. 1. 2024 proběhl ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a firmou Profi Mentor řemesel s. r. o. Workshop, který se skládal ze dvou částí. Frontální prezenci kde se žáci Základní školy Dr. Horákové, Olomouc a žáci Střední školy polytechnické seznámili základními principy řemesla a podnikání v řemesle. Na workshopu p. Baláž zábavnou formou seznámil přítomné žáky se svými zkušenostmi a předal jim praktické rady v oboru. 

Druhá část byla tvořená společnou prací, kdy si žáci sami postavili krov sedlové střechy. Žáci základní školy si vyzkoušeli práci s aku nářadím, vrtáním, přibíjení hřebíků, šroubování aj. 

Žákům se celá akce velmi líbila a po celou dobu se aktivně zapojovali do připravené aktivity. 

Koordinátor aktivit CKP

Iveta Kelarová


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL