Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Workshop – 3D modelování

Workshop – 3D modelování

V únoru  proběhl workshop pro žáky ZŠ s názvem 3 D modelování.

Cílem Workshopů, které pravidelně pořádáme, je přiblížit žákům ZŠ charakteristiku a problematiku oboru Strojírenství, představit náplně práce konstruktérů. Žáci pracují se softwarem Autodesk Inventor 2024  a naučí se základní ovládání a funkce pro tvorbu 3D těles. Nejdříve se účastníci seznámí se softwarem  – jak jej spustit, jaké je uspořádání prvků na úvodní obrazovce a na pracovní ploše. Dalším krokem je seznámení se se základními principy tvorby 3D těles a výběrem správné pracovní šablony, ve které budou navrhovat objekt popřípadě skládat více objektů tak, aby tvořili ucelený 3D model nebo funkční sestavu.


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL