Střední průmyslová škola Hranice

Workshop „Automatizace a 3D tisk“

Workshop „Automatizace a 3D tisk“

V letošním roce jsme již dvakrát realizovali workshop pro žáky ZŠ s názvem "Automatizace a 3 D tisk". V rámci tohoto čtyřhodinového workshopu se žáci seznámili s 3D kreslícím programem a naučili se vymodelovat jednoduchou součástku. Dále viděli různé druhy CNC strojů a možnosti obrábění. Zapojovali pneumatické prvky do obvodu. Nakonec zkoušeli obsluhu 3D tiskáren a vytištěnou součástku si odnesli domů. Pro mnohé to byly věci nové a zajímavé.

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL