Krajské centrum kariérového poradenství

Žáci ZŠ z okresu Jeseník a Šumperk navštívili Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Šumperk.

Žáci ZŠ z okresu Jeseník a Šumperk navštívili Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Šumperk.

V rámci projektu Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání Olomouckého kraje, navštívili karieroví poradci základních škol, ZŠ Libina, ZŠ Šumperk Dr. E. Beneše 1 a ZŠ Údolí Desné, se svými žáky ve dnech 22., 23. a 25. 4. 2024 Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Šumperk.


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL