Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

Jak na to, RC APA IDZOK doporučuje

Jak na to, RC APA IDZOK doporučuje

Současné forma společného vzdělávání klade zvýšené nároky na pedagogy i pedagogické pracovníky ve všech jeho oblastech. Výjimkou není ani oblast „pohybové gramotnosti“, té se v projektech Olomouckého kraje, tedy i současném „Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji“ věnuje RC APA. 

Řešíte problematiku aktivního zapojení všech dětí, žáků do školních i mimoškolních pohybových aktivit, tělesné výchovy v současném (inkluzivním) společném vzdělávání. Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit, členové jeho realizačního týmu v projektu Implementace dlouhodobého záměru Olomouckého kraje jsou připraveni Vás v dané oblasti podpořit. Tato podpora je aplikována formou přímé podpory na školách v jednotkách tělesné výchovy, semináři, webináři i workshopy, literaturou a skripty. 

Vzhledem k úzké provázanosti realizačních týmů (RC APA) s Centrem APA a Katedrou APA FTK UP v Olomouci v problematice aktivního zapojení „všech“ dětí, žáků do školních i mimoškolních pohybových aktivit je Vám nabídnuta možnost využití veškeré dostupné odborné literatury atd. v dané oblasti Aplikovaných pohybových aktivit a tělesné výchovy viz níže. Nabídka je velmi pestrá a zahrnuje oblasti, které jsou v současném společném vzdělávání „aktuální“, seznámení se s různými druhy oslabení smyslového, mentálního, tělesného a kontraindikacemi, indikacemi pohybových aktivit dle schopností dětí, žáků atd. Přímá podpora ze strany RC APA doplněná o možnost využití knih a skript Vám pomůže problematiku aktivního zapojení všech žáků do pohybových aktivit lépe zvládnout.

Knihy a skripta k problematice Aplikovaných pohybových aktivit a společné tělesné výchovy naleznete také na:

Centrum APA - Knihy a skripta (upol.cz)

V případě potřeby neváhejte oslovit Realizační tým RC APA.

Za RC APA IDZOK

Odborný garant RC APA


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL