Centra kolegiální podpory

Co je cílem aktivity?

Centra kolegiální podpory (CKP) na středních školách v Olomouckém kraji podněcují zájem žáků o polytechnické vzdělávání cestou spolupráce pedagogů středních a základních škol. Jsou otevřenými centry pro žáky základních i středních škol s nabídkou zájmových polytechnických aktivit. Cílem je zatraktivnění technických oborů a podpora setrvání žáků v tomto typu studia.

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL