Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

Kin-bal s RC APA IDZOK na „emku“ SPŠ Jeseník, Dukelská

Kin-bal s RC APA IDZOK na „emku“ SPŠ Jeseník, Dukelská

„V rámci aplikovaných pohybových aktivit jsme měli tu čest uspořádat v hodinách tělesné výchovy workshop Kin-Ball pod vedením zkušených regionálních konzultantů RC APA IDZOK Ladislava Balouna a Gabriely Adámkové.

Pro studenty EMKA to bylo příjemné zpestření hodin tělesné výchovy o nové pohybové aktivity podporující jejich spolupráci, komunikaci a kreativitu. Workshopy APA navazují na několikaletou úspěšnou spolupráci mezi RC APA Olomouc a SPŠ Jeseník.“

Jiří Viterna, ředitel „emka“ SPŠ Jeseník


Hned po Velikonocích, tedy 02.04.2024 proběhl na SPŠ Jeseník „emko“, Dukelská, seminář KA03.3 RC APA IDZOK, který se věnoval míčové hře Kin-ball. Lektoři Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D. a Mgr. Gabriela Adámková, Odborní konzultanti z RC APA žákům a „tělocvikářům“ školy prezentovali hru Kin-ball, o hře více viz níže a na Co je kin-ball | Český svaz Kin-ballu.

Akce proběhla v příjemné tvůrčí atmosféře, kdy byli žáci seznámeni se základy a pravidly hry, vyzkoušeli si průpravná cvičení a hru si zahráli. Hra kin-ball zaujala a prověřila žáky v pohybové gramotnosti, orientaci v prostoru, taktice. V následných seminářích RC APA IDZOK se budeme věnovat dalším „netradičním“ hrám.


Za RC APA IDZOK

Odborná garant APACo je kin-ball | Český svaz Kin-ballu

Základní princip hry kin-ballu 

Cílem hry je odehrát míč tak, aby jej tým na příjmu nechytil a míč se dotkl země. Naopak tým na příjmu musí zabránit tomu, aby se míč dotkl země. Hrají ale tři týmy takže ten kdo odpaluje balón, zakřičí barvu týmu, který má balón chytit. Pokud ho tým na příjmu chytí, stává se útočícím týmem, odpaluje a volí barvu týmu, který má míč chytit Tak je to až do doby kdy dojde k chybě a tým na příjmu nechytí míč.


Hlavní výhody kin-ballu

každý člen týmu v pohybu nejméně 72% herního času,

kin-ball umožňuje a je založen na společné hře dívek a chlapců 

kin-ball ze své podstaty vylučuje vyhraněný individualismus,

kin-ball je především o spolupráci všech hráčů,

ze hry nelze nikoho strategicky vyloučit

nemusíte být sportovní talent, ale užije si i vrcholový sportovec,

nízké finační nároky na provozování kin-ballu.


Důvody proč kin-ball vznikl

Dnešní populace trpí tradičními neduhy, jaké přináší civilizace, zvláště pak život ve velkých městech. Je obecně známo, že mezi hlavní příčiny takzvaných civilizačních nemocí patří nevhodné stravovací návyky, nedostatek pohybu a všudypřítomný stres. Také proto v moderních a vyspělých společnostech existuje sport, který nahrazuje obecný nedostatek pohybu a zároveň pomáhá v uvolňování stresu. Co je kin-ball | Český svaz Kin-balluImplementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL