Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

Kroužek techniky

Kroužek techniky

Již od října u nás probíhá Kroužek techniky, který je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol. Scházíme se každý čtvrtek a vymýšlíme různé aktivity. Žáci se učí 3D modelování v programu Autodesk Inventor, kdy prochází celým procesem, od návrhu jednoduchých dílů až po vytvoření sestavy. Také ale rýsujeme na tabuli, aby žáci porozuměli technickým výkresům, pohledům, řezům a kótám. Tiskneme na 3D tiskárnách, ať už vlastní návrhy, nebo z dostupných databází na internetu. V rámci procvičení 3D modelování si žáci například vytvořili vlastní návrh auta a poté si ho vytiskli.


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL