Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

Netradiční brankové a cílové hry na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci

Netradiční brankové a cílové hry na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci

Další ze série seminářů KA03.3 RC APA IDZOK pro PP a žáky SŠ, SOU … se věnoval netradičním brankovým q cílovým hrám a jejich modifikacím.

Lektor na akci PhDr. Martin Lajza, Odborný garant RC APA IDZOK se zaměřil na modifikace brankových a cílových her s využitím ringo kroužků a míčů, kuželů. 

Akce proběhla 16.04.2024 na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc, v příjemné pracovní atmosféře, všichni zúčastnění se aktivně zapojili, hru si vyzkoušeli a užili.

Aktivně se zapojili 3 „tělocvikáři“ a 48 žáků školy.

Pohybová, sportovní hra je nedílnou součástí rozvoje pohybové gramotnosti dětí, žáků …, její aplikace ve školních i mimoškolních pohybových aktivitách je velmi důležitým prvkem socializace, prostorové orientace a taktického myšlení, kondičního rozvoje prvkem zdravého životního stylu. Školní třída je složena ze žáků s různými schopnostmi, pedagogický pracovník vedoucí pohybové aktivity musí být kreativní, flexibilní v řešení modifikací daných zadání, aby došlo k aktivnímu zapojení všech (co největšího počtu) žáků.


Za RC APA IDZOK

Odborný garant APA


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL