Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

Netradiční hry s RC APA IDZOK na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

Netradiční hry s RC APA IDZOK na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

Tak jak je u seminářů RC APA v projektech Odboru školství, mládeže a tělovýchova Olomouckého kraje dobrým zvykem, jsou pořádány na různých místech Olomouckého kraje, aby byly případným účastníkům lépe dostupné.

Tradičním místem realizace našich RC APA seminářů je již od roku 2017 (projekt IKAP) Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2. S podporou PhDr. Hany Vyhlídalové, ředitelky školy a Mgr. Tomáše Neradila, „tělocvikáře“ zde  úspěšně realizujeme semináře pro „tělocvikáře“ Přerovska a Hranicka.

04.04.2024 zde proběhl seminář KA03.3 RC APA v IDZOK, který se věnoval problematice aktivního zapojení „všech“ žáků do školních i mimoškolních pohybových aktivit.

Lektor PhDr., Mgr. Martin Lajza, Odborný garant RC APA se v úvodu věnoval specifikům rozvoje základní pohybové gramotnosti. Lektor zdůraznil, že velmi vhodným a důležitým prostředkem k naplnění cílů tělesné výchovy atd. jsou pohybové hry a schopnost „tělocvikářů“ je modifikovat dle schopností daných žáků.

Účastníci si vyzkoušeli netradiční hry a modifikace her síťových, brankových i cílových s využitím základního herního náčiní. Vzhledem k šíři tématu bude v Květnu navazovat další seminář. 

Všechny tímto srdečně zveme.

Akce proběhla v příjemné tvůrčí atmosféře.


Za RC APA IDZOK 

Odborný garant RC APA


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL