Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

„Netradiční hry v rozvoji pohybové gramotnosti“ s RC APA IDZOK

„Netradiční hry v rozvoji pohybové gramotnosti“ s RC APA IDZOK

24.04.2024  na SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc proběhl prezenční seminář KA03.3, RC APA v projektu IDZOK, který se věnoval problematice aktivního zapojení žáků do pohybových aktivit inkluzivního školního i mimoškolního vzdělávání, zdravému životnímu stylu. 

Lektor na akci prezentoval netradiční síťové, brankové hry jejich modifikace a využití k rozvoji pohybové gramotnosti žáků. Vzhledem k tomu, že převážná většina současných dětí, žáků se nevěnuje nebo velmi omezeně věnuje „fyzické práci“, jsou hry a jejich modifikace dle schopností účastníků velmi vhodné k aplikaci v současném pojetí školní tělesné výchovy. Her je spousta, jen se nebát je modifikovat, jak na to iniciují semináře RC APA.

Cílem akce bylo podpořit pedagogické pracovníky v oblasti školních i mimoškolních aktivit, aktivním zapojení všech žáků …, vzájemně si sdělit své zkušenosti v řešení dané problematiky, vhodných modifikací a rozšířit si vlastní nabídku aplikace pohybových aktivit.

Akce proběhla v příjemné pracovní atmosféře a zúčastnilo se jí 14 PP SŠ, Gymnásií a SOU, OU Olomouckého kraje,


Za RC APA IDZOK

Odborný garant RC APA


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL