Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

Netradiční síťové hry na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci

Netradiční síťové hry na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci

Další ze seminářů KA03.3 RC APA IDZOK se věnoval netradičním síťovým hrám a jejich modifikacím.
Lektor na akci PhDr. Martin Lajza, Odborný garant RC APA IDZOK se zaměřil na Faustball či Fistball což je
neolympijský sport podobný volejbalu, který pochází z Evropy. V překladu znamená jeho název míč
odbíjený pěstí. Dále prezentoval hru „Ringo“ a její modifikace.
Akce proběhla 19.03.2024 na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc, v příjemné pracovní atmosféře,
všichni zúčastnění se aktivně zapojili, hru si vyzkoušeli a užili.
Aktivně se zapojili 2 „tělocvikáři“ a 50 žáků školy.
Za RC APA IDZOK
Odborný garant APA
Faustball či Fistball je neolympijský sport podobný volejbalu, který pochází z Evropy. V překladu znamená jeho
název míč odbíjený pěstí. Mezinárodní fistbalová asociace, anglicky International Fistball Association byla
založena v roce 1960. https://cs.wikipedia.org/wiki/Faustball

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL