Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti

Platforma KMK Digitální gramotnosti pro PP ZŠ a SŠ

Platforma KMK Digitální gramotnosti pro PP ZŠ a SŠ

Ve čtvrtek 21. března 2024 se uskutečnila Platforma KMK03 pro PP ZŠ i SŠ. Celkem 16 účastníků z celého Olomouckého kraje se sešlo online v prostředí Google Meet a seznámilo se s příklady dobré praxe a novinkami v oblasti digitálních gramotností a vyměnili si zkušenosti s jejich využíváním. Na závěr proběhla také diskuse o dalších možných tématech, na které by se aktivity KMK mohly zaměřit – zde asi nejvíce stále trvá zájem o možnosti využití umělé inteligence ve výuce. 

Zpětná vazba od účastníků byla velmi pozitivní, za což moc děkujeme :-)

A na závěr stručný přehled prezentovaných ukázek:

  • Inspirace k zavádění AI do výuky – webová stránka https://revize.edu.cz/ai s rozhovory, podcasty a materiály k využití AI ve výuce
  • Simulace programování micro:bitu v Tinkercadu – příklad využití TinkerCADu pro výuku algoritmizace, například v pojetí nové informatiky (https://www.tinkercad.com
  • Mapová hra Smetana 200 let – Hru vytvořili studenti gymnázia a s využitím mapových bodů provedou „hráče“ životem Bedřicha Smetany, v průběhu hráči využijí vybrané mapové funkce https://mapy.cz/s/dofonadoze 
  • Konec Jamboardu -> nástup Canvy – příklad, jak nahradit Google Jamboard (nebo i Microsoft Whiteboard) pomocí aktuálně populární aplikace Canva (https://www.canva.com/
  • Rolovací snímek obrazovky – tip, jak udělat kompletní snímek obsahu, který je potřeba „rolovat“ například myší – buď webové prohlížeče, nebo například aplikace ShareX (https://getsharex.com/
  • Využití AI k „učení se“ – trochu jiný chat s umělou inteligencí – AI Tutor je aplikace, která si (s využitím AI) povídá s uživatelem na zadané téma a „zkouší jej“, což lze využít například pro samostudium nebo ověření a zlepšení svých znalostí - https://www.aitutorpro.ca/ 


Všechny tyto ukázky jsou nebo budou publikované na projektovém webu v sekci KMK Digitální gramotnosti (https://idzok.cz/kabinet/digitalni-gramotnosti/dokumenty) ve formě příkladů dobré praxe nebo novinek z oblasti digitální gramotnosti

Za KMK03 prezentovali Mgr. Petr Šima a Mgr. Jakub Mrázek


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL