Virtuální reality

Platforma – sdílení zkušeností z výuky programování

Platforma – sdílení zkušeností z výuky programování

Dne 4. 4. 2024. se na VOŠ a SPŠ v Šumperku konala platforma zaměřená na sdílení zkušeností z výuky IT předmětů z oblasti programování a moderních technologií. Organizátory platformy byly 2 technicky zaměřené krajské metodické kabinety, KMK18 (SPŠEI Mohelnice) a KMK19 (VOŠ a SPŠ Šumperk). V rámci platformy proběhla prezentace včetně ukázek výstupů práce studentů, sdílení zkušeností a především přínosná diskuze na téma výuky této oblasti. Kromě prezenční formy byl přenos vysílán i online.


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL