Elektrotechniky

Přehled současných komunikačních systémů

Přehled současných komunikačních systémů

Tomáš Zálabský, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL