Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Projektové dny 03-04 Nebojte se chemie

Projektové dny  03-04 Nebojte se chemie

I v jarních měsících pokračovaly na SŠLCH Olomouc projektové dny v laboratořích školy. Tentokrát, pod názvem Nebojte se chemie, byly určeny především pro žáky 8.ročníků a zaměřeny na první krůčky v chemické laboratoři.  Podařilo se uskutečnit čtyři Projektová dopoledne, postupně jsme přivítali žáky ze ZŠ Demlova, ZŠ Uničova a dvakrát nás navštívili žáci ZŠ Svornosti. Žáci i vyučující ocenili možnost prakticky se seznámit s chodem chemické laboratoře, vyzkoušet si práci s laboratorním nádobím a přístroji.  Každý žák si pod dohledem zkušené učitelky vyzkoušel práci s digitálními vahami, sám navážil chemikálie, připravil roztoky a stanovil pyknometricky hustotu. Zaujala je stavba filtrační aparatury a provedení filtrace suspenzí. Při práci využívali i chemické tabulky. Projektové dny budou pokračovat v květnu a červnu, na předcházející bloky Chemie kolem nás a Nebojte se chemie budou navazovat Projektové dny Chemie je zábava. 

Střední škola logistiky a chemie, koordinátor aktivit CKP 10


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL