Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Projektové dny na SŠLCH

Projektové dny na SŠLCH

Na SŠLCH Olomouc probíhají v laboratořích školy Projektové dny pro žáky základních škol. Během ledna a února se podařilo uspořádat pro žáky devátých a osmých tříd poutavá chemické dopoledne již pětkrát. Nosným tématem je chemie kolem nás. Žáci nejenom získávají základní laboratorní dovednosti, ale ověřují si například obsah cukru v nápojích, zamýšlí se nad působením kosmetických přípravků a měří pH těchto přípravků.  Odkrývají princip odměrné analýzy a potom s využitím chelatometrie si mohou ověřit i tvrdost vody v doneseném vzorku. Velké oblibě se u žáků těší i první krůčky v kvalitativní chemii, kdy si sami vyzkouší důkazy kationtů na kapkovací destičce. 

Projektové dny se uskuteční i v následujících měsících, pro tyto aktivity jsou vyhrazena dopoledne vždy v úterý. 


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL