Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79

Projektový den ZŠ a MŠ Horka nad Moravou

Projektový den ZŠ a MŠ Horka nad Moravou

Dne 14. 3. 2024 se uskutečnil projektový den na Střední škole polytechnické, Olomouc. Žáci Základní školy a Mateřské školy Horka nad Moravou na odborných dílnách truhlářů, na odborných dílnách MIEZ vyráběli desky plošných spojů (DPS, neboli „plošňák“),  vyzkoušeli si navrhnout desky plošných spojů tj.(kreslí, vrtají, pájí). 

Další činnost je na stavebnicích Boffin 750 - elektronická stavebnice, kde si žáci zkoušejí různá elektronická zapojení stavebnice, která umožňuje rychlou kontrolu správnosti tohoto zapojení. 


Na malířské dílně si žáci malovali na zkušební stěny, používají různé předpřipravené šablony (šablonování), nebo se žáci pustí do volné tvorby a vytváří různá díla podle vlastní fantazie. Zde mají k dispozici pestrou škálu barev, štětců a různých malířských pomůcek, mohou si také vyzkoušet nanášení dekorativních omítek. 


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL