Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

RC APA, rozvoj pohybové gramotnosti na Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3

RC APA, rozvoj pohybové gramotnosti na Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3

11.03.2024 na Střední pedagogické škole (SPgŠ), Přerov, Denisova 3 proběhl prakticky zaměřený seminář, který se věnoval „Základům rozvoje pohybové gramotnosti dětí předškolního společného vzdělávání“. Pedagogičtí pracovníci v předškolním společném vzdělávání, jsou po rodině první institucí, která systematicky s dětmi pracuje a cílem jejich snažení je připravit děti na přechod do Základního vzdělávacího procesu. Aby nároky práce s dětmi pedagogičtí pracovníci odborně zvládli, jsou připravováni na SPgŠ i v oblasti rozvoje základních pohybových schopností. Vzhledem k tomu, že v současném společném vzdělávání pedagogičtí pracovníci (PP) musí řešit i specifickou problematiku ovlivněnou tělesnou a psychickou zralostí dětí, jejich pozorností a pohybovými schopnostmi, úrovní smyslového vnímání i sociálního prostředí, ze kterého dítě přichází, je velmi důležité PP na řešení problematiky daných oblastí připravit.
SPgŠ Přerov zastoupená  Mgr. Aleš Piňosem, předsedou předmětové komise tělesné výchovy GJB a SPgŠ již systematicky spolupracuje s RC APA v projektech Školského odboru Olomouckého kraje a tím poskytuje svým žákům odbornou podporu v oblasti rozvoje pohybové gramotnosti dětí a rozšiřuje tak jejich vzdělávací kurikulum o danou problematiku.


Na semináři lektor PhDr., Mgr. Martin Lajza, Odborný garant RC APA v projektu Implementace dlouhodobého záměru Olomouckého kraje seznámil žáky druhého ročníku SPgŠ se základy rozvoje pohybové gramotnosti dětí, s indikacemi a kontraindikacemi pohybových aktivit a modifikacemi dle jejich schopností.
Základní znalost vývojových zákonitostí i jejich patologií by se měla stát nedílnou součástí vzdělávacího procesu jak na SPgŠ, tak i na Fakultách, které připravují budoucí pedagogické pracovníky odborníky pro práci na ZŠ i SŠ. SOU. OU … v oblasti tělesné výchovy, školních i mimoškolních pohybových aktivit.
Seminář proběhl v příjemné tvůrčí atmosféře, žáci si veškeré prezentované aktivity vyzkoušeli a vhodně doplňovali výklad lektora svými dotazy a dosavadními poznatky.
Akce se zúčastnilo 85 žáků II. ročníku SPgŠ Přerov.


Za RC APA IDZOK
Odborný garant RC APA

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL