ICT

Robotika ve výuce programování

Robotika ve výuce programování

Náš metodický kabinet zorganizoval dne 27. února 2024 workshop k využití robotiky ve výuce programování. Pořádající školou byla VOŠ a SPŠ Šumperk a cílem bylo podělit se s kolegy ze ZŠ i SŠ o zkušenosti s novými robotickými stavebnicemi. Každý účastník dostal stavebnici k dispozici a mohl si vyzkoušet sestavit robota. V závěru akce pak proběhla diskuze nad dalšími možnostmi využití stavebnice od jednoduchých projektů zpracovávajících pouze data z čidel, až po složitější projekty využívající základy umělé inteligence.

Obrázek 2: Dráha pro roboty umožňuje simulovat provoz na silnici

Navrhli jsme si dráhu pro roboty, která umožní simulovat provoz na pozemní komunikaci. Na takové dráze pak může jezdit více robotů, projíždět křižovatky, sledovat vodorovné nebo svislé dopravní značky kamerou.

Akci jsme vysílali živě z našeho TV studia. O obsluhu kamer a vysílání se postarali žáci z kroužku pod vedením učitele Mgr. Romana Fialy.

Obrázek 3: Streamování z TV studia

Pro ilustraci přikládáme obrázek se zdrojovým kódem robota (v blokovém schématu), který jezdí po dráze vpravo a umí projíždět křižovatky.


Obrázek 4: Kód pro robota jezdícího po dráze vpravo a schopného projet křižovatkou
Soubor: Soubor robot.hex

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL