Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

Seminář RC APA 29.02.2023, SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

Seminář RC APA 29.02.2023, SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

29.02.2023 na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 proběhl seminář KA03.3 RC APA v projektu IDZOK, první z plánované série. Pod vedením Odborného garanta RC APA, PhDr. Martina Lajzy proběhly dva 90 minutové bloky, první byl pro žáky školy a druhý pro pedagogické pracovníky „tělocvikáře“ ze spádové oblasti Přerov a žáky školy. Lektor se zaměřil na základní rozvoj pohybové gramotnosti, práci při ovládání vlastního těla a koordinaci tělesných segmentů. Pohybové aktivity prezentoval i formou modifikací vhodných pro žáky s různým oslabením a upozornil na možné kontraindikace pohybových aktivit vzhledem ke schopnostem daných žáků. Veškerá cvičení si účastníci vyzkoušeli, přítomní pedagogičtí pracovníci „tělocvikáři“ se vyjádřili k dané problematice a podělili se o své zkušenosti, řešení a žáci měli možnost si vyzkoušet něco pro ně „nového“, vyjádřit se k modifikacím v řešení daných pohybových zadání.

Součástí semináře byla i prezentace „netradiční hry“ Faustball či Fistball což je neolympijský sport podobný volejbalu, který pochází z Evropy. V překladu znamená jeho název míč odbíjený pěstí.  (https://cs.wikipedia.org/wiki/Faustball)

Seminář proběhl v příjemné tvůrčí atmosféře a zúčastnilo se ho xxx pedagogických pracovníků a xxx žáků školy.


Za RC APA IDZOK

Odborný garant RC APA


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL