Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit

Seminář RC APA „Běžecká cvičení jako základ celého pohybového rozvoje“

Seminář RC APA „Běžecká cvičení jako základ celého pohybového rozvoje“

Dne 13.03.2024 na SŠ polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc proběhl v rámci realizace projektu IDZOK prezenční seminář KA03.3 RC APA, který se věnoval oblasti „Běžecká cvičení jako základ celého pohybového rozvoje“ a jejich využití v problematice aktivního zapojení žáků do pohybových aktivit v oblasti školního i mimoškolního vzdělávání, zdravému životnímu stylu. 

Odborná lektorka Mgr. Iva Machová, Ph.D. z Katedry sportů FTK UP v Olomouci se věnovala významu aplikace „Běžecké abecedy“ a její zařazení do školních i mimoškolních pohybových aktivit.

„Běžecká abeceda je základem pro výuku pohybových základů, ale ne vždy patří k populárním cvičením. Někdy se význam běžecké abecedy smršťuje jen na techniku běhu, což je škoda. „Běžecká“, osobně bych to nazvala spíš pohybová, abeceda může pomoci s rozvojem všech základních dovedností – běh, skok, hod. jednoduchým způsobem učí děti, dorost i dospělé koordinaci jednotlivých i složitějších pohybů, správným pohybovým základům, rytmicitě a dalším dovednostem souvisejícím se zdravým pohybem.

I když se běžecká abeceda vyučuje i na základních, středních školách, mezi žáky je značně nepopulární. Je však jeden z pohybových základů a  nutností, pomáhá s koordinací a učí správnou techniku běhu. Je dobré k běžecké abecedě a zdravému pohybu žáky vést. Může to být například formou hry, nebo si abecedu zacvičte společně s nimi.“ (Machová, 2024)

Cílem akce bylo podpořit pedagogické pracovníky v oblasti školních i mimoškolních aktivit, aktivním zapojení všech žáků …, vzájemně si sdělit své zkušenosti v řešení dané problematiky, vhodných modifikací a rozšířit si vlastní nabídku aplikace pohybových aktivit.


Za RC APA IDZOK

Odborný garant APA


Atletická abeceda

Atletická abeceda slouží k zahřátí, protažení a zlepšení koodrinace před výkonem.

 Jaké prvky do ní patří?

• Liftink – začněte od bříška (plochy) chodidla plynule došlápněte na patu. Střídáme nohy. Liftink můžete provádět jak na místě, tak mírně vpřed. Chodidla takřka nezvedáme od země.

• Skipink – funguje na stejném principu jako liftink, ale zvedáme při něm lehce kolena. Dále můžete zapojit vysoký skipink, kdy zvedáte kolena zhruba do výšky pasu

.• Zakopávání – střídavě krčíte nohy, jako byste se chtěli dotknout patami hýždí.

• Odpichy – nazývané také jako jelení skoky, spočívají v odrazu z jedné nohy, která zůstává natažená a druhá noha směřuje kolenem skrčmo vzpěd.

• Běh pozpátku – neotáčejte hlavu a snažte se dívat rovně. Začněte raději pomalu a časem zrychlujte.

• Skoky stranou – cval stranou. Udělejte krok do strany, vyskočte a ve vzduchu spojte nohy k sobě. 

Co je atletická abeceda | Alza.cz


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL