Krajský metodický kabinet strojírenské mechaniky

Seminář Robotizace pneumatických systémů

Seminář Robotizace pneumatických systémů

Cíle aktivity: Seznámit se s inovativní technologií řízení pneumatického systému – pomocí robota

 • Motivující způsob výuky
 • Rozšíření poznatků o ovládání pneumatických systémů
 • Seznámení s pracovištěm OV Střední školy řemesel Šumperk na pracovišti ve firmě DOLS a.s.

Výklad lektora:

 • Seznámení se zařízením - kolaborativní robot  DOOSAN, typ M 1013: Zařízení má dosah 10 300 mm, nosnost 10 kg, hmotnost 10 kg, je vybaveno řídícím systémem Python. Učitel OV p. Ženčák provedl výklad funkcí zařízení, jeho využití ve výuce a praktické použití v technické praxi. 

Toto zařízení lze používat pro více účelů:

 • svařování elektrickým obloukem / laserem
 • manipulace s materiálem, s výrobky 
 • řezání plazmou
 • lepení
 • paletizace

Učitel OV SŠŘ Šumperk vysvětlil i metodiku výuky, aby žáky zaujalo učit se řídit pohyby robota – použil metodu počítačové hry.

Uvedený systém lze využívat pro výuku odborných předmětů ve všech strojírenských oborech učebních i studijních, absolventi jsou schopni obsluhovat pracoviště řízená roboty různých druhů a typů.

 • Seznámení s pneumatickým okruhem – byl sestaven a připraven plně funkční pneumatický okruh pomocí prvků ze stavebnice VISC/FESTO. Obsahoval 2 pneumomotory, 3 rozváděčě, soustavu hadic s armaturami, zdroj tlakového vzduchu.
 • Propojení obou zařízení – po propojení agregátů byl pneumatický okruh ovládán robotem, který byl programován počítačem. Obě aktivity i programování robota ve výuce provádí žáci, kteří jsou k těmto činnostem dlouhodobě připravováni. 

Praktická část semináře:

 • Manipulace s výkonnou rukou robota pomocí počítače – učitelé si vyzkoušeli ovládání pneumatického okruhu pomocí robota. Pneumatický okruh řízený robotem v tomto případě manipuloval s výrobky – plastovými kroužky, které přemísťoval do zásobníku.
 • Metodika výuky programování robota – nejobtížnější a nejzdlouhavější část procesu.

Vyhodnocení aktivity:

 • Učitelé byli seznámeni se zajímavou technologií řízení pneumatické soustavy programovatelným kooperativním robotem. 
 • Vzhledem k naléhavosti vzdělávání žáků středních odborných škol v problematice robotizace průmyslových procesů byl seminář velmi prospěšný a kladně hodncený. 

Zdroj: Text a vlastní fotografie – Ing. Zora Aichlerová, VKMK 06, SPŠ Jeseník.

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL