Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

Školní kolo Autoopravář Junior

Školní kolo Autoopravář Junior

Dne 26.1. 2024 proběhne na naší škole školní kolo soutěže Autoopravář junior. Hlavním cílem soutěže je motivace žáků středních škol s výukou autooborů, propagace technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR).

Soutěž je určena pro žáky posledních ročníků učebních oborů, kteří nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání zakončené maturitní nebo závěrečnou zkouškou a kteří v době konání finále soutěže nedovrší věku 21 let a více.

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL