Krajský metodický kabinet strojírenské mechaniky

Spolupráce s regionálními a dalšími SŠ platforma KMK pro pedagogy s tématikou robotizace výrobních procesů

Spolupráce s regionálními a dalšími SŠ  platforma KMK pro pedagogy  s tématikou robotizace výrobních procesů

Cíle aktivity: Výměna zkušeností a informací mezi učiteli odborných předmětů s tématikou     robotizace výrobních procesů

  • Osvědčené a motivující metody výuky.
  • Rozšíření informací o výběru výukového robota.
  • Způsoby využívání robotů na pracovištích SŠ.


Odborné příspěvky do platformy:

  1. Učitel odborných předmětů Ing. Adamec ze SŠTZ Mohelnice představil průmyslový robot DOBOT MG 400, který je využíván k výuce na jejich škole. Přiblížil vlastnosti, akcentoval nízkou hmotnost (příznivé pro přemísťování robota) a vysvětlil rozdíl mezi kolaborativním a průmyslovým robotem.
  2. Učitel OV p. Ženčák ze SŠŘ Šumperk navázal na informace ze semináře Robotizace svařování a provedl srovnání užitných vlastností kolaborativního robota a průmyslového robota. Vysvětlil i metodiku výuky, aby žáky zaujalo učit se řídit pohyby robota – použil metodu počítačové hry.

   

           Učitelům ze škol, kde plánují nákup výukového robota, byly předány informace důležité pro    

           úspěšný výběr.


Vzhledem k naléhavosti vzdělávání žáků středních odborných škol v problematice robotizace průmyslových procesů byl seminář velmi prospěšný a kladně hodnocený.


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL