Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba

Workshop Bojové techniky pro žáky ZŠ Hustopeče nad Bečvou

Workshop Bojové techniky pro žáky ZŠ Hustopeče nad Bečvou

Dne 15. března 2024 jsme realizovali v tělocvičně ZŠ Hustopeče nad Bečvou workshop pro
žáky 8. tříd ZŠ Hustopeče n.B. zaměřený na praktický nácvik a zvládnutí základních technik
sebeobrany.

Po úvodním krátkém proškolení z předpisů BOZP byli žáci rozděleni do 6 skupin po 5 žácích.
Seznámili se teoreticky a prakticky se základy sebeobrany, následně nacvičovali údery, kopy,
pády, úchopy za paže, obranu proti noži, škrcení apod. Prováděli také nácvik střelby na
laserové střelnici, která byla zakoupena z projektu IKAP.
Žáci i pedagogové hodnotili workshop jako velice důležitý a prospěšný. Ocenili především
praktické nácviky sebeobrany a střelby za vydatné pomoci žáků SOŠ Hranice, oboru s
bezpečnostně právním zaměřením a také pomůcky pro bojové sporty, které byly zakoupeny
z projektu IKAP.

Workshopu se zúčastnilo celkem 32 žáků ZŠ.

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL