Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

Workshop pro žáky ZŠ

Workshop pro žáky ZŠ

V únoru proběhl workshop pro žáky základních škol. Cílem akce bylo seznámit žáky s technickými obory Strojírenství a Mechanik seřizovač a přiblížit jim aktuálnost a potřebnost oborů. Rádi ukazujeme strojařinu jako atraktivní obor, který má široký záběr – od návrhu materiálů, jejich zkoušení, přes konstrukci, až po výrobu.

Tentokrát jsme náplň workshopu věnovali 3D modelování a následnému 3D tisku. Toto odvětví žáky zajímá, rádi si zkouší práci opravdového konstruktéra. Pod vedením našich žáků se na chvíli tímto konstruktérem opravdu stali – každý si mohl vytvořit libovolný jednoduchý 3D model. V rámci tvoření se žáci zábavnou formou naučili ovládat software Autodesk Inventor 2024, seznámili se se základními funkcemi a s principem, jak vytvořit objemové těleso. Následně si 3D model připravili pro tisk na 3D tiskárně a s pomocí našich žáků si jej mohli vytisknout.

Všem, kteří nás navštívili a užili si s námi příjemný den, děkujeme.


Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL