„Rozvoj pohybové gramotnosti žáků ve společném vzdělávání II.“

Datum a čas konání

4. 4. 202413:30 - 15:30

Místo konání

SPŠ Přerov, Havlíčkova 2

Cíl aktivity

Vážené dámy, Vážení pánové zveme Vás na prezenční seminář KA03.3, RC APA v projektu IDZOK, který se
bude věnovat problematice aktivního zapojení žáků do pohybových aktivit společného školního i
mimoškolního vzdělávání, zdravému životnímu stylu.
V semináři se zaměříme na rozvoj základní pohybové gramotnosti s využitím váhy vlastního těla a jeho
segmentů, základního náčiní a nářadí, zaměříme se na různá tělesná oslabení, indikace i kontraindikace
cvičení a jejich vhodné modifikace, v druhé části akce se budeme věnovat netradičním hrám, jejich aplikaci
a modifikacím.
Cílem akce je podpořit pedagogické pracovníky v oblasti školních i mimoškolních aktivit, aktivním zapojení
všech žáků …, vzájemně si sdělit své zkušenosti v řešení dané problematiky, seznámit se s vhodnými
modifikacemi a rozšířit si vlastní nabídku aplikace pohybových aktivit.

Určeno pro

Pro pedagogy, pedagogické pracovníky a žáky SŠ, středního
a odborného vzdělávání

Program

  • 13:30 – 13:40 Prezence účastníků

    PhDr., Mgr. Martin Lajza - Odborný garant RC APA IDZOK

  • 13:40 – 15:15 Všeobecný pohybový rozvoj + netradiční hry II.

    PhDr., Mgr. Martin Lajza - Odborný garant RC APA IDZOK

  • 15:15 – 15:30 Diskuse a závěr

    PhDr., Mgr. Martin Lajza - Odborný garant RC APA IDZOK

Informace pro účastníky

Na akci se přihlaste nejpozději do 02.04.2024 na martin.lajza@upol.cz
Akce se účastníte na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
O účasti na akci obdržíte elektronicky Certifikát.
Vezměte si sebou sportovní oblečení a obutí do tělocvičny a malé občerstvení.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu či termínu akce.

Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji
je spolufinancována Evropskou Unií.

partner EUpartner MSpartner OL